Müsabaka Talimatları

Türkiye Eskrim Federasyonu'nun 7. Mali Genel Kuruluna ilişkin duyurular yayımlanmıştır. 
Üye listesine yapılacak her bir itiraz için, Yönetim Kurulumuzca belirlenen itiraz ücreti 250,00 TL'dir.

1-Genel Kurul Çağrısı ve Gündemi (Y.T.:12.11.2018)

2-Geçici Üye Listesi (Y.T.:12.11.2018)