MEVZUAT

 Aşağıdaki linkleri tıklayarak istediğiniz mevzuata ulaşabilirsiniz.

 -Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

-Türkiye Eskrim Federasyonu Ana Statü

-Klüp Tescil ve Branş Vize, Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatı

-Eskrim Teknik Talimatı

-Eskrim Teknik Talimatıında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat

-Eskrim Hakem Talimatı

-Eskrim Antrenör Eğitim Talimatı

-Disiplin Ve Ceza Talimatı

-Disiplin Ve Ceza Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat

-Satınalma ve İhale Talimatı

-Bütçe ve Muhasebe Talimatı 

-Hakem, Gözlemci, Temsilci ve Eğitim Görevlileri ile Diğer Görevlilere Ödenecek Ücretlere İlişkin Talimat 

-Atama İle Göreve Gelen Federasyon Kurullarının Oluşum Görev Yetki Ve Sorumlulukları İle Çalışma Usulleri Talimatı 

-Atama İle Göreve Gelen Federasyon Kurullarının Oluşum Görev Yetki Ve Sorumlulukları İle Çalışma Usulleri Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat

-Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Norm Kadro Talimatı

-Ödül Talimatı

- Olimpik Hazırlık Merkezleri Uygulama Talimatı

-Milli Takım Sporcularının Belirmesi ve Temsil Yetkisi Verilmesi Talimatı

-Ekipman Güvenliği ve Malzeme Kontrolü Talimatı

- Milli Takım Sporcularının Belirmesi ve Temsil Yetkisi Verilmesi Talimatıında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat