ESKRİM OKULLARI YETERLİLİK BELGESİ HAKKINDA DUYURU

Türkiye Eskrim Federasyonu “Eskrim Okulları Yeterlilik Belgesi Talimatı” gereğince eskrim okullarının yeterlilik belgesini alabilmeleri için yerine getirilmesi gereken bazı yükümlülükler bulunmaktadır. Gerçek ve tüzel kişilik olarak kayıt başvurularını yapacak eskrim okullarının, talimatta “Kayıt Başvurusu Madde 6 (1) ve (2)” de istenen belgeleri eksiksiz bir şekilde tamamlamaları ve Federasyonumuza göndermeleri gerekmektedir.

 

Aşağıda bulunan Google form linki üzerinden tüzel ve gerçek kişiler için ayrı ayrı hazırlanmış olan Google form üzerinden tüzel kişiyse tüzel kişiler formunu değilse gerçek kişiler için hazırlanan forma tüm evraklarını eksiksiz ve güncel olarak doldurulup göndermeleri gerekmektedir.

 

Google formlara yüklenen evrakların asılları eskrim okullarının denetimi esnasında denetleme kurulu tarafından istendiğinde ibraz edilmesi gerekmektedir. Asıllarını ibraz etmeyen eskrim okullarının yeterlilik belgeleri onaylanmayacaktır. Fiziki olarak Federasyonumuza evrak gönderimi yapılmayacaktır.

 

İlgililere ilanen duyurulur.

 

EK-1 ESKRİM OKULU KAYIT BAŞVURU DİLEKÇESİ

EK-3 TAAHHÜTNAME

 

Tüzel Kişiler İçin Google Form Linki

 

Gerçek Kişiler İçin Google Form Linki

 

İl Müdürlüğü veya Kulüp Salonu Kullanan Tüzel Kişiler