İdari Tedbir Duyurusu 2

Eskrim antrenörü Alper AYDIN Türkiye Eskrim Federasyonunun 04.12.2018 tarih ve TEF-3692 sayılı yazısı ile " idari tedbirli " olarak Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir.