Saturday, January 22, 2022
Time Event Details
10:30 AM V1 - ERKEK / KADIN FLÖRE T.Ş. View
12:00 PM V1-2-3 ERKEK KILIÇ T.Ş. View
1:30 PM V1 - KADIN EPE T.Ş. View
1:30 PM V1 - ERKEK EPE T.Ş. View
1:30 PM V2 - 3 - ERKEK / KADIN EPE T.Ş. View

Sunday, January 23, 2022
Time Event Details
9:00 AM U-14 Men's Epee View
11:30 AM U-10 Men's Epee View
1:00 PM U-12 Women's Epee View

Monday, January 24, 2022
Time Event Details
9:00 AM U-14 Women's Epee View
11:30 AM U-10 Women's Epee View
1:00 PM U-12 Men's Epee View

Tuesday, January 25, 2022
Time Event Details
10:00 AM U17 Yıldızlar Epe Bayan 1.Gün View
2:00 PM U17 Yıldızlar Epe Erkek 1. Gün View

Wednesday, January 26, 2022
Time Event Details
9:00 AM U17 Yıldızlar Epe Bayan 2. Gün View
1:00 PM U17 Yıldızlar Epe Erkek 2. Gün View

Thursday, January 27, 2022
Time Event Details
9:00 AM U-14 Men's Foil View
11:30 AM U-10 Men's Foil View
1:30 PM U-12 Women's Foil View

Friday, January 28, 2022
Time Event Details
9:00 AM U-14 Women's Foil View
11:30 AM U-10 Women's Foil View
1:30 PM U-12 Men's Foil View

Saturday, January 29, 2022
Time Event Details
9:00 AM Gençler Kadın Flöre 1.Gün View
1:00 PM Gençler Erkek Flöre 1.Gün View

Sunday, January 30, 2022
Time Event Details
9:00 AM Gençler Kadın Flöre 2.Gün View
1:00 PM Gençler Erkek Flöre 2.Gün View

Tuesday, February 1, 2022
Time Event Details
9:00 AM Yıldızlar U17 Kız Kılıç 1.Gün View
1:00 PM Yıldızlar U17 Erkek Kılıç 1.Gün View

Wednesday, February 2, 2022
Time Event Details
9:00 AM Yıldızlar U17 Kız Kılıç 2.Gün View
12:00 PM Yıldızlar U17 Erkek Kılıç 2.Gün View

Thursday, February 3, 2022
Time Event Details
9:00 AM U-14 Men's Saber View
11:30 AM U-10 Men's Saber View
1:30 PM U-12 Women's Saber View

Friday, February 4, 2022
Time Event Details
9:00 AM U-14 Women's Saber View
11:30 AM U-10 Women's Saber View
1:30 PM U-12 Men's Saber View

Saturday, February 5, 2022
Time Event Details
9:00 AM Gençler Erkek Kılıç 1.Gün View
9:00 AM Gençler Kadın Kılıç 1.Gün View

Sunday, February 6, 2022
Time Event Details
9:00 AM Gençler Kadın Kılıç 2.Gün View
12:00 PM Gençler Erkek Kılıç 2.Gün View