ÖNEMLİ DUYURU - Eskrim Okulları Yeterlilik Belgesi Talimatı hk.

Eskrim Okulları Yeterlilik Belgesi Talimatı 01.04.2019 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Federasyon web sayfasında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

15.10.1999 tarihli 23847 sayılı Özel Beden Eğitimi Ve Spor Tesisleri Yönetmeliği ile Türkiye Eskrim Federasyonu Eskrim Okulları Yeterlilik Belgesi Talimatı hükümleri gereği; Kulüpler, Belediyeler, Spor Genel Müdürlüğü, diğer kamu tüzel kişileri, tüzel kişiler ve/veya gerçek kişiler tarafından ücretli veya ücretsiz, dönemsel veya sürekli olarak eskrim eğitimi verilen kurumların TEF tarafından tutulan “Eskrim Okulları Siciline” kayıt olmaları ve “Yeterlilik Belgesi” alma zorunluluğu getirilmiştir.

 

Buna göre;


Mevcut ve yeni faaliyete geçecek olan bütün eskrim okullarının, TEF tarafından tutulan eskrim okulları siciline kayıt olmaları gerekmektedir. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olan tesisleri veya herhangi bir kamuya ait tesisi kullananlar, ilgili talimatın EK-2'sinde belirtilen zorunlu kriterlerden,  Salon/Eskrim Ders Alanı Ölçüleri bölümü dışındaki diğer tüm kriterlerden sorumludurlar.

 

Bu talimat yürürlüğe girmeden önce açılmasına izin verilmiş olan mevcut eskrim okullarının, bu talimatın yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde bu talimatta öngörülen kriterleri yerine getirmeleri ve TEF tarafından tutulan eskrim okulları siciline kayıt olmaları için başvuru yapmaları gerekmektedir.

Aksi takdirde talimatın 7. maddesi hükümlerinin uygulanması geremektedir. “Yeterlilik Belgesi” almayan/alamayan eskrim okulları ile ilgili 15.10.1999 tarihli 23847 sayılı Özel Beden Eğitimi Ve Spor Tesisleri Yönetmeliği hükümleri gereği yapılır.

 

İlgililere ilanen duyurulur.

 

 

Eskrim Okulları Yeterlilik Belgesi Talimatı için tıklayınız.