YURTİÇİ MÜSABAKA KATILIM İŞLEMLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU!

  Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Dairesi Başkanlığı'nın uygun görüşü ile 02.07.2018 tarihinde Spor Genel Müdürlüğü ve Federasyonumuz resmi internet sitelerinde yayınlanan Teknik Talimatı'mızın 8. Maddesinin 1. Fıkrası gereği; yurtiçi müsabakalara katılım ve müsabaka kayıt işlemleri Federasyonumuzun internet sitesinin ilgili bölümünden yapılmaktadır.

 

  Kafileler turnuvalara gelirken sporcuların onaylı lisanslarını, kimliklerini ve onaylı kafile listelerini getirmek  ve  müsabakalar başlamadan önce Federasyon temsilcisine ibraz ve teslim etmek zorundadırlar.

 

  Eskrim Teknik Talimatı hükümlerine göre kafile listelerinin nasıl oluşturulacağı ve kimlerin onaylaması gerektiği de 8. Maddenin 6. Fıkrası ile açıkça düzenlenmiştir.  İlgili hüküm;  “(6) Kulüp ve ferdi sporcuların müsabakalara katılabilmeleri için; Federasyon otomasyon sisteminden oluşturulan kafile listelerinin il temsilciliği ve il/ilçe müdürlüğüne onaylatılması ve müsabakalar başlamadan önce Federasyon temsilcisine veya gözlemcisine teslim edilmesi gerekmektedir.” şeklinde olup,

 

Buna göre;

Yurtiçi eskrim müsabakalarına katılım işlemlerinde Federasyon otomasyon sisteminden alınmayan, kulüp, il temsilciliği ve il/ilçe spor müdürlükleri onayı bulunmayan kafile listeleri ile müsabaka katılımı yapılmayacaktır.

 Müsabaka kayıt işlemleri esnasında sporcu lisanslarının kontrollerinde;

        a) Sporcu imzası,

        b) Kulübü olan sporcular için kulüp onayı,

        c) Sporcunun müsabakalara katılmasında hiçbir sakınca olmadığına dair doktor onayı,

        ç) Reşit olmayan sporcular için veli muvafakatini gösteren veli imzası,

        d) Federasyon İl Temsilcisi onayı ve imzası, olmak zorundadır.

 Lisanslarında eksiklik bulunan sporcular kesinlikle müsabakalara katılamayacaklardır.

 Gerçek dışı belge ve beyanda bulunanlarla ilgili olarak, Türkiye Eskrim Federasyonu Kulüp Branş Tescili, Vize ve Sporcu Lisans Tescil, Vize, Transfer Talimatı'nın 22. Madde hükümleri gereği; disiplin yönünden gerekli idari işlemler yapılacak olup,  ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır

 Mağduriyet oluşmaması için belirtilen talimatlara uygun hareket edilmesi hususu ilgililere ilanen duyurulur.

 

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanlığı

(Teknik Kurul Koordinatörlüğü)

10.12.2018