1. Kademe Yardımcı Antrenör Eğitimi Kursu

1. Kademe Yardımcı Antrenör Eğitimi kursu Temel Eğitim ve Özel Eğitim Programı 01 Nisan – 10 Nisan 2019 tarihleri arasında ESKİŞEHİR (Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi) ilinde yapılacaktır.

 

- Aşağıdaki şartları taşıyan kursiyer adayları kurs başvurularını E-devlet üzerinden arama kısmına SPOR BİLGİ SİSTEMİ yazarak açılan uygulamadan SPOR ELEMANI sekmesinden ÖN KAYIT BAŞVURU alt başlığından yapacaklardır. İstenen diğer belgeler kısmında istenen evraklar sisteme yüklendikten sonra işlem tamamlanacak ve mail adreslerine gelecek olan REFERANS NUMARASI ile Halkbank hesabına Kurumsal Ödeme Spor Genel Müdürlüğü Eskrim Federasyonu kurs başvurusu yapılacağı belirtilerek yapılacak. (Söylenen işlem banka görevlisine iletilmediği taktirde banka havale ücreti kesmektedir.) Evrakların asılları ise kurs başladığında kurs yöneticisine teslim edilecektir. Eksik evrak yüklemesi yapan kursiyerlerin kurs ön kayıt işlemlerine onay verilmeyecektir.

- Evrak yüklemeyi unutan kursiyerler evraklarını ön kayıt başvuru sayfasında bulunan

 

BAŞVURULARIM =>KURS BAŞVURULARIM => BAŞVURU GÜNCELLE kısmından güncelleme yaparak yükleme yapabileceklerdir.

 

- E-devlet dışında yapılan ve eksik evrak yüklemesi olan kayıt işlemleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Yeterli başvuru olmaması durumunda kurs ileri bir tarihe ertelenecektir.

- Daha önce antrenörlük yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların yukarıdaki tarihlerde ayrıntılı dilekçelerini ve bütünleme formunu doldurarak egitim@eskrim.org.tr e-mail adresine elektronik posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

- Kursiyerler eğitim için kullanacakları malzemeleri yanlarında getirmek zorundadırlar.(Hoca ceketi, maske, eldiven ve silah)

 

1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR EĞİTİMİ KURSUNA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

 

- En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

- Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan  fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;

- 18 yaşını doldurmuş olmak,

- 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

 

E- DEVLET SİSTEMİNE YÜKLENMESİ İSTENİLEN BELGELER

 

- 1 Adet Vesikalık Fotoğraf

- Sağlık Raporu (Hükümet Tabipliğinden veya Sağlık Ocaklarından)(Aslı ve ıslak imzalı)

- Savcılık İyi Hal Kâğıdı (ASLI) E-devlet geçerlidir.

- Diploma Sureti veya mezuniyet belgesi (Noter Tasdikli veya Kurum onaylı) E-devlet geçerlidir.

- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden Cezaları Olmadığına Dair Yazı (Aslı ve ıslak imzalı)

- Nüfus Kayıt Örneği(QR Kodlu E- devlet)

- Banka Dekontu

TEORİK DERSLERDEN MUAFİYET

- Beden Eğitimi ve Spor Bölüm mezunları

- Diğer branşlarda 1.Kademe veya üst kademe antrenörlük belgesine sahip olanlar belgelemeleri halinde teorik derslerden muaf tutulacaktır.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurs Ücreti                : 1. Kademe 750,00 TL.

Kurs İrtibat: Kenan Gönder 

Tel: +90 (312) 255 11 61

Mail adresi: egitim@eskrim.org.tr

 

Kurs Bilgi Formu için tıklayınız