Yabancı Uyruklu Sporcu/Antrenör Çalışma İzni Muafiyeti hk.

Çalışma izni muafiyeti başvuruları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sonuçlandırılmakta olup, bu kapsamda başvurular ilgili kişiler tarafından yönetmelik hükümleri gereğince (Kulüp sözleşmesi, Antrenör transkip, Pasaport giriş/çıkış fotokopileri ve anlaşma yapılan kulübün üst yazısı ve diğer istenen belgeler) bilgi ve belgelerin aşağıda belirtilen  link üzerinden yapılması ve başvuru yapılan evrakların federasyona ulaştırılması gerekemektedir.

 

Çalışma İzni Muafiyeti Resmi Yazı

Başvuru linki