MEVZUAT

Aşağıdaki linkleri tıklayarak istediğiniz mevzuata ulaşabilirsiniz.

 -Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

-Türkiye Eskrim Federasyonu Ana Statü

- Eskrim Teknik Talimatı

Eskrim Teknik Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 1 

Eskrim Teknik Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat - 2 

- Eskrim Olimpiyat Yolu Programı

-Disiplin Ve Ceza Talimatı

-Disiplin Ve Ceza Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat

-Satınalma ve İhale Talimatı

-Bütçe ve Muhasebe Talimatı 

-Atama İle Göreve Gelen Kişi ve Federasyon Kurulları Talimatı

-Görev Ücretleri, Harcırah ve Ödenecek Diğer Ücretlere İlişkin Talimat

-Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Norm Kadro Talimatı

-Ödül Talimatı

- Milli Takım Sporcularının Belirlenmesi ve Temsil Yetkisi Verilmesi Talimatı

Eskrim Okulları Yeterlilik Belgesi Talimatı

Ekipman Güvenliği ve Malzeme Kontrolü Talimatı

- Eskrim Hakem Talimatı

Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatı

Antrenör Eğitimi Talimatı

Kulüp Branş Tescil Ve Vize Talimatı

Milli Takım Sporcularının Belirlenmesi ve Temsil Yetkisi Verilmesi Talimatı Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat

Yıldızlar U14 - U17 Yıldızlar Ligi ( EYL ) Talimatı

- Eskrim Okulları Yeterlilik Belgesi Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat

- Kulüp Branş Tescil Ve Vize Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat