MEVZUAT

 Aşağıdaki linkleri tıklayarak istediğiniz mevzuata ulaşabilirsiniz.

 -Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

-Türkiye Eskrim Federasyonu Ana Statü

-Klüp Tescil ve Branş Vize, Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatı

-Eskrim Teknik Talimatı

-Eskrim Teknik Talimatıında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat

-Eskrim Hakem Talimatı

-Eskrim Antrenör Eğitim Talimatı

-Disiplin Ve Ceza Talimatı

-Disiplin Ve Ceza Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat

-Satınalma ve İhale Talimatı

-Bütçe ve Muhasebe Talimatı 

-Atama İle Göreve Gelen Kişi ve Federasyon Kurulları Talimatı

-Görev Ücretleri, Harcırah ve Ödenecek Diğer Ücretlere İlişkin Talimat

-Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Norm Kadro Talimatı

-Ödül Talimatı

- Olimpik Hazırlık Merkezleri Uygulama Talimatı

-Milli Takım Sporcularının Belirmesi ve Temsil Yetkisi Verilmesi Talimatı

-Ekipman Güvenliği ve Malzeme Kontrolü Talimatı

- Milli Takım Sporcularının Belirmesi ve Temsil Yetkisi Verilmesi Talimatıında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat

Eskrim Okulları Yeterlilik Belgesi Talimatı

Milli Takım Sporcularının Belirlenmesi Ve Temsil Görevi Verilmesi Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Talimat