2020-2021 Faaliyet Sezonunda Covid-19 Tedbirleri Gereği Müsabakalarda Uyulması Gereken Kurallar!

Uluslararası Eskrim Federasyonu'nun (FIE), Covid-19 pandemisinin neden olduğu zorlu süreci daha rahat atlatabilmek adına 2021 yılı için hazırladığı destek planı doğrultusunda Federasyonumuzun da dikkate aldığı hususlarla ilgili detaylar aşağıda yer almaktadır.

 

Katılımcıların Müsabakalarda Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

 

 • Katılımcıların kurallara uyması zorunludur.
 • Covid-19 Risk Kabulü'nün imzalanması gerekmektedir.
 • Tıbbi Testten önce Tarama Anketi'nin doldurulup imzalanması gerekmektedir.
 • Tüm katılımcılara transfer servisine veya müsabaka alanına girmeden önce zorunlu ateş kontrolleri uygulanacaktır. Bu kontroller müsabaka esnasında tekrarlanabilir.
 • 37,8 °C ve üzeri ateşi çıkan katılımcılar veya herhangi bir Covid-19 Semptomu bulunduran katılımcılar daha detaylı bir incelemeye tabii tutulacaktır. Müsabakaya katılımına izin verilmeyebilir.
 • Ateş ölçme uygulamasını geçen kişilere görünür işaretler uygulanacaktır.
 • Katılımcıların en az 1.5 metrelik mesafeyi korumaları gerekmektedir.
 • Sporcular ve antrenörler için maç ve ısınma süreleri boyunca hariç olmak üzere tüm müsabaka süresince herkes tarafından tıbbi maske takılması zorunludur.
 • Devlet tarafından zorunlu tutulması halinde, katılımcıların tek kullanımlık eldivenler giymesi gerekmektedir.
 • Eskrimcilerin müsabaka esnasında silah tuttuğu eline tek kullanımlık eldiven takma zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Katılımcıların kendi şişe sularını getirmeleri ve kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir.
 • Tüm katılımcıların, belgeleri doldurmak ve imzalamak için kendi kalemlerini yanında bulundurmaları zorunludur.
 • Eskrim maskeleri, eldivenleri ve silahları müsabakadan önce eskrimciler tarafından dezenfekte edilmelidir.
 • Katılımcılar, yerel yönetimler tarafından ortaya konulan ek önlemlere uymak zorundadır.
 • Sporcuların müsabaka sonunda el sıkışmaları yerine selam vermeleri gerekmektedir.
 • Video hakemlik prosedürleri sosyal mesafe kuralına uygun biçimde uyarlanmıştır.
 • Ekipmanların başka bir sporcu ile paylaşımı yasaklanmıştır.
 • Hakemlerin her maçtan önce ve sonra el dezenfektanı kullanmaları zorunludur.
 • Müsabaka doktorunun, sakatlık tedavisi esnasında tıbbi maske, eldiven ve koruyucu siper takması gerekmektedir.
 • Puan alındıktan sonra bağırma, çığlık atma bir sonraki bildirime kadar yasaklanmıştır.
 • Kazanma ve kaybetme durumlarında sarılma, tokalaşma vb. sosyal mesafe kuralına aykırı hareketler bir sonraki bildirime kadar yasaklanmıştır.
 • Dinlenme süreleri esnasında, tüm bireylerin minimum 2 metrelik mesafeyi korumaları gerekmektedir.
 • Antrenörlerin sporculardan 1 metre uzaklıkta olmalarına izin verilir fakat tıbbi maskeye ek olarak koruyucu siper takmaları gerekmektedir.
 • Tüm katılımcıların kendi sularını getirmeleri gerekmektedir. Herhangi bir kişi ile paylaşıma izin verilmeyecektir.
 • Hakemlerin tıbbi maskeye ek olarak koruyucu siper kullanmaları zorunludur.
 • Hakemler müsabaka başlamadan önce sporcuları çığlık atmak, sarılmak, tokalaşmak vb. hususlarının yasak olduğu konusunda uyarmalıdır.
 • Takım maçlarında takım kaptanları 1 adım öne çıkarak selam verirler ve seremoni sonlanır.
 • Müsabaka esnasında sporcular sadece antrenörleri ile görüşebilirler, bu görüşme esnasında da sosyal mesafe kuralına uymaları gerekmektedir.
 • Tüm teknik komite üyeleri ve görevlilerinin oturma konumları sosyal mesafe kuralına uygun olmalıdır.
 • Sporcuların her gün maskelerini dezenfekte etmeleri gerekmektedir.

 

FIE Müsabakalarındaki Ölçümler!

 

 • Bazı ülkelerde müsabakadan bir gün öncesinde tüm katılımcıların covid negatif olduğunun kanıtı istenebilir. Bu durumda ev sahibi ülkenin hızlı sonuç veren covid testi uygulaması gerekmektedir. Bu durumdan doğacak tüm masraflar ev sahibi ülke tarafından karşılanacaktır.
 • Güvenilir bir COVID-19 aşısı hazır hale geldiğinde, FIE tüm Katılımcılardan yarışmadan önce aşı kanıtı sağlamalarını isteyebilir. Bu aynı zamanda, ilgili federasyonların tüm aşıları gerçekleştiren veya toplayıp Ev Sahibi Federasyona gönderen bir belgelendirme beyanı sunmasıyla da gerçekleştirilebilir. Aşıların yüzde 100 etkili olmayabileceği göz önüne alındığında, bu taslakta belirtilen tarama prosedürleri yine de uygulanmalıdır.
 • Seyircilerin kabul edildiği müsabakalarda fazla seyirci olması durumunda kısıtlı erişim uygulaması getirilmesi önerilmektedir.
 • Ateş ölçümü müsabaka salonuna giriş yapan herkese her defasında uygulanmalıdır.
 • Medikal test alanının müsabaka alanı dışında kurulması ve müsabaka alanına giriş yapılmadan önce medikal test alanından geçildiğinden ve işlemlerin uygulandığından emin olunması gerekmektedir.
 • Medikal test alanının sosyal mesafe kuralına uygun dizayn edilmesi gerekmektedir.
 • Medikal testten önce, her katılımcı ilgili formu doldurmalı ve imzalamalıdır. Herhangi bir cevabın evet olması durumunda, bireyin, müsabakaya katılmasına FIE yetkilileri ikinci tarama sonrasında karar verecektir.
 • İkinci tarama alanının izole bir alan olması gerekmektedir.
 • Test taramasını geçenlere görünür olmak kaydıyla, damga, kol bandı vb. takılması gerekmektedir.
 • Müsabakaya katılacak kişilerin müsabaka tarihinden 14 gün öncesinde kendilerini kontrol etmeleri ve günde 2 defa ateşlerini ölçmeleri önerilmektedir.
 • Bandana ve atkılar tıbbi maske olarak kullanılamaz.
 • Kendini rahatsız hisseden sporcunun kesinlikle salona gelmemesi gerekmektedir. Bu durum FIE yetkililerine bildirilmelidir.

 

Bu çerçevede; müsabaka talimatlarımızda da Covid-19 pandemi sürecinde uyulması gereken kurallar ve alınması gereken tedbirler açık ve net bir şekilde belirtilecektir. Müsabaka talimatlarında belirtilen tüm tedbirlere uyulması hepimizin sağlığı için çok büyük önem arz etmektedir. Ayrıca, müsabaka talimatlarında müsabakaya katılanlar için HES – KODU'nun talep edileceği ve kodu ibraz edemeyen kişilerin salona alınmayacağı belirtilecektir. Müsabakaya katılanların sağlık durumlarının zarar görmemesi adına, müsabakalar öncesinde yapılan HES – KODU sorgulamasında verilen kodların hatalı ya da geçersiz olması durumunda, sorgulaması yapılamayan kişiler müsabaka salonuna alınmayacak olup, müsabaka listesinde olan sporcular müsabaka listesinden çıkartılacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur.

 

Müsabaka Düzenlerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Resmi müsabaka düzenleyebilmek için sağlanması gerekenler koşullar ve yapılacak işlemler