2021 Yılı Hakem Geç Vize İşlemleri hk.

2021 Yılı Hakem Geç Vize İşlemleri İçin Gerekli Belgeler;

 

1) Hakem vize talep formu

2) Cezası olmadığına dair yazı (E-devlet Spor Bilgi Sistemi üzerinden alınabilir)

3) Adli sicil kaydı (18 yaş altı için gerekli değildir)

4) Nüfuz cüzdanı fotokopisi

5) Federasyonumuz online ödeme portalı üzerinden hakemlik geç vize bedelin yatırılması

6) 1 adet vesikalık fotoğraf

 

2021 Yılı İkinci Dönem(Eylül) Geç Vize Bedeli Hakkında;

 

Geç vize bedeli ödemesinin aşağıda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir;

  • Federasyonumuz internet sayfası üzerinden online işlemler bölümüne girilecektir.
  • Bu bölümde online ödeme portalı seçilecektir.
  • Ödeme türü olarak ‘hakemlik geç vize bedeli' bölümü seçilmesi gerekmektedir.
  • Açıklama kısmına vizesi yapılacak hakemin adı soyadına ek olarak ‘2021 yılı hakemlik geç vize bedeli' yazılması yeterli olacaktır.

 

Vize talep formu ve gerekli belgelerin 10.09.2021 tarihine kadar mhk@eskrim.org.tr adresine e-posta yolu ile, evrak asıllarının 15.09.2021 tarihine kadar federasyona gönderilmesi gerekmektedir.

 Başvuru foruma buradan ulaşabilirsiniz.

Notlar;

 

1) Vizeli hakemler listesinde bulunmayan hakemlerimiz hiç bir şekilde müsabakalarda hakem olarak görev alamazlar.

2) Hakem lisansları, ilgili hakemin en son kazanılmış olan hakemlik sınavı tarihi itibariyle birbirini takip eden 4 vize dönemi hakemlik vizesini yaptırmaması (FIE hakem lisansı bulunan hakemler hariç) halinde, Merkez Hakem Kurulunun önerisiyle Yönetim Kurulu tarafından iptal edilecektir.

3) Geç vize işlemleri her yıl Nisan ve Eylül aylarının ilk 10 günü içerisinde yapılır.