Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezlerine (TOHM) Sporcu Alımı hk.

Ankara ilinde bulunan Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezine (TOHM) Kılıç branşında gündüzlü ve yatılı statüde,  flöre branşlarında gündüzlü statüde sporcu alımı yapılacaktır.

 TOHM' ne kabul edilecek sporcular, Eskrim Federasyonu ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen kriterler ve branş kotaları dahilinde başvuranlar arasından komisyon kararı ve değerlendirme sonuçlarına göre seçilecektir.

 

Seçim Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Şartları

 Aşağıda belirtilen şartları taşıyan;

 

- Türkiye Eskrim Federasyonu Güncel Yıldızlar U17 klasmanında ilk sekiz (8 dâhil) bulunan sporcular,

- Madde 1,1.'e göre sporcuların alımından sonra Eskrim TOHM kontenjanı dolmamış ise bu kontenjanın %25 i aşağıdaki hükümlere göre alınacaktır.

 

 

Bu hükümler; Türkiye Eskrim Federasyonu Güncel Yıldızlar U17 klasmanında ilk sekiz ile altmış dört (9-64 dâhil) sırasında bulunan sporcular 16.02.2019-18.02.2019 tarihleri arasında Ankara Eryaman TOHM'da (KILIÇ), İstanbul Kartal Performans Merkezinde (FLÖRE) yapılacak olan çalışmalara katılacaklardır. Bu sporcuların seçimi bu çalışmalar daki performanslarına göre seçim komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre yapılacaktır.

 

- Madde 1/1.2 kapsamında başvuran sporcularda alt yaş sınırı on beş (15), üst yaş sınırı yirmi bir (21) yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.

- Gündüzlü statüde açılan TOHM'lere başvuru yapan sporcuların alt yaş sınırı on dört (14),üst yaş sınırı yirmi bir (21) yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.

- Yatılı ve gündüzlü statü için başvuru yapan sporcular eğer ilk sekiz (8 dâhil) içerisinde değiller ise 2.fıkrada belirtilen çalışmalara katılmak zorundadırlar. Bu madde kapsamında başvuran sporcuların “Eskrim çalışmalarına katılmasında sağlık engeli yoktur ”açıklamalı sağlık raporu ve bu çalışmalara katılmasına izin verdiğine dair veli muvafakat namesini yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Veli muvafakat namesi ve sağlık raporu getirmeyen sporcular çalışmalara kabul edilmeyecektir.

- Madde 1/1.2 kapsamında alım yapılacak sporcu sayısı başvuru durumuna göre TOHM seçim komisyonu tarafından artırılabilecektir.

- Seçim komisyonu; Baş antrenör Valeriy SHTURBABIN, TOHM branşlarına göre bu merkezdeki federasyon tarafından belirlenen yetkili antrenörler ve ilgili branştan bir teknik kurul üyesinden oluşacaktır.

 - TOHM'ne kabul edilen sporcular sezon içerisindeki performansları, antrenmanlara katılımlarına, müsabaka katılımlarına, kamp içerisindeki tutum ve davranışlarına göre TOHM değerlendirme komisyonunca değerlendirmeye alınarak eğitim öğretim durumlarına bakılmaksızın TOHM'den çıkarılabilecektir.

- Sporcular okullarını bağlı bulundukları TOHM merkezindeki ile almaları ve spor yaşantılarını bu ilde devam ettirme şartı ile TOHM' a kayıtlarını yaptırabileceklerdir. Okul kayıtları ile ilgili gerekli yardım yapılacaktır.

- Gündüzlü olarak kayıt talepleri illerinde ikamet eden sporcular için değerlendirilecektir. İkameti başka ilde bulunanların bu kapsamda başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 


Sporcuların Uyması Gereken Kurallar

  

Sporcular, teknik kadro ve TOHM koordinatörüne karşı sorumlu olup, Olimpik Hazırlık Merkezlerinin Kuruluş, Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin Olimpik Hazırlık Merkezleri Uygulama Talimatı hükümlerine uymak zorundadır.

 

             Yukarıdaki kriterlere ve şartlara uygun eskrime gönül vermiş, TOHM Projesinin bir parçası olmayı arzu eden, olimpik ruha sahip tüm sporcularımızın başvurularını bekliyoruz.

            Başvuruların; 14 Şubat 2019 Perşembe günü saat 13:00'a kadar nihalizgi@eskrim.org.tr elektronik posta adresine ve aynı zamanda 0 312 255 71 61 numaralı faksa gönderilmesi gerekmektedir.

Değerlendirme ve seçim komisyonu tarafından başvurusu kabul edilen ve seçim kampı sonunda TOHM merkezlere kayıt hakkı elde eden yatılı ve gündüzlü sporcuların listesi 22  Şubat 2019 tarihinde Türkiye Eskrim Federasyonu resmi internet sayfasında ilan edilecektir.

 

Listede isimleri bulunan sporcular gerekli belgeleri tamamlayarak ilan tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teslim ederek kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde mazeretsiz olarak merkezlere kayıt işlemlerini başlatmayan sporcular kayıt haklarını kaybederler.

 

İlgililere ilanen duyurulur.

TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

Başvuru Formu için tıklayınız.