Ekipman Güvenliği ve Malzeme Kontrol Talimatı Hakkında

Federasyonumuzca, Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik ve Türkiye Eskrim Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanan ve web sayfamızda 14.11.2018 tarihinde yayımlanan “Türkiye Eskrim Federasyonu Ekipman Güvenliği ve Malzeme Kontrol Talimatı” doğrultusunda, söz konusu Talimat hükümlerine uygun ekipman ve malzemelerin yenilenmesi için 30 gün süre verilmiştir.

Bu kapsamda, Talimat'ın yürürlüğe girdiği 14.11.2018 tarihi baz alındığında, 15 Aralık 2018 tarihinden itibaren Türkiye Eskrim Federasyonu 2018-19 Faaliyet Takvimine göre gerçekleştirilecek müsabakalarda, bu Talimat hükümlerine göre malzeme kontrolleri yapılacaktır.

Bu nedenle, sporcularımızın, ilgili antrenörlerinin ve idarecilerinin ekteki “Türkiye Eskrim Federasyonu Ekipman Güvenliği ve Malzeme Kontrol Talimatı” nı dikkatlice okumaları ve Talimat'a uygun olmayan ekipman ve malzemelerini 30 gün içerisinde yenilemeleri önem arz etmektedir.

İlanen duyurulur.

Ekipman Güvenliği ve Malzeme Kontrolü Talimatı