Federasyon Faaliyetleri hk.

Federasyonumuz faaliyet programına ilave etmek üzere 02 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Açık Turnuva talepleri değerlendirilecektir. Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında, turnuvalarımız; sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun, günlük programda toplam katılımcı sayısı 100'ü geçmeyecek şekilde (sporcu, antrenör ve hakem dahil) ve öncelikle Bakanlığımız onayı sonrasında turnuvaları organize edecek veya organize edilmesine müsaade edecektir.

 

Eskrim Teknik Talimatımızın 14. maddesi kapsamında, bir il her kategori ve branşta açık turnuva yapabilmektedir.Açık turnuvalar İl Müdürlüğü tarafından organize edilebileceği gibi kişi, kulüp, kurum ve kuruluşlarca da organize edilebilmektedir.2020-2021 faaliyet programımızın oluşturulması için “Açık Turnuva” organize etmek isteyenlerin ekte yer alan Turnuva Talep Formunu Federasyonumuza ulaştırmaları gerekmektedir.

 

İlgililere ilanen duyurulur.

 

Turnuva Talep Formu için tıklayınız.