Hakemlik Vize Dönemleri ve Lisans İptali Hakkında Duyuru

 
Hakemlik Vize Dönemleri Hakkında Duyuru
 
Güncellenmiş olan Eskrim Hakem Talimatında da belirtildiği üzere hakemlik vize dönemleri aşağıda belirtildiği gibidir;
 
- Hakem lisanslarının vizeleri, her yıl 1-31 Aralık tarihleri arasında yapılır.
- Geç vize işlemleri her yıl Nisan ve Eylül aylarının ilk 10 günü içerisinde yapılır.
- Aday hakemlik sınavında başarılı olmuş hakemler için normal vize dönemi geçmiş olsa bile aynı sezon içerisinde vize yaptırmaları halinde normal vize şartları geçerli olacaktır. Bu durum İl veya Milli hakemlik sınavında başarılı olmuş, yani halihazırda hakemlik lisansı bulunan hakemleri kapsamamaktadır.
 
Not: Hakemlerin sezon içerisinde görev alabilmeleri için vizeli hakemler listesinde bulunması gerekmektedir.
 
 
Önemli - Hakem Lisanslarının İptali Hakkında Duyuru
 
Hakem lisansları, ilgili hakemin en son kazanılmış olan hakemlik sınavı tarihi itibariyle birbirini takip eden 4 vize dönemi hakemlik vizesini yaptırmaması (FIE hakem lisansı bulunan hakemler hariç) halinde, Merkez Hakem Kurulunun önerisiyle Yönetim Kurulu tarafından iptal edilecektir. 
 
İlgililere ilanen duyurulur.