İdari Tedbir Duyurusu 1

 Antalya bölgesi antrenörlerinden Tarık İNEL Türkiye Eskrim Federasyonu'nun 08.01.2018 tarih ve TEF-0089 sayılı yazısı ile "idari tedbirli olarak Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir.