İdari Tedbir Duyurusu

Samsun İli Eskrim Atrenörü   Ali  Serkan  KÜÇÜK; 19/11/2021 tarihinde Kocaeli ilinde düzenlenen U10-U12-U14  Kılıç Açık Turnuvası'nda  görevli hakeme  müessir fiil  eyleminde bulunduğundan,  24/11/2021 tarih  ve 1388704  sayılı yazı ile “İDARİ TEDBİRLİ” olarak Disiplin Kuruluna   sevk  edilmiştir. İlanen duyurulur.   24/11/2021