İdari Tedbir Duyurusu

Federasyonumuz faaliyet programında bulunan ve 17-22 Haziran 2022 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonasında Deniz Selin ÜNLÜDAĞ ve Nisanur ERBİL'in Milli Takım Sporcularının Belirlenmesi ve Temsil Görevi Verilmesi Talimatının, Milli takım sporcularının görev ve sorumlulukları başlıklı 10.maddesi hükümlerine aykırı davranışlarda bulundukları tespit edilmiştir.  Buna göre; sporcular Deniz Selin Ünlüdağ ve Nisanur Erbil'in eylemlerinden dolayı "idari tedbirli" olarak disiplin yönünden gerekli işlemlerin yapılması için Disiplin Kuruluna sevk edilmişlerdir.