İdari Tedbir Duyurusu

Federasyonumuz faaliyet programında bulunan ve 17-22 Haziran 2022 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonasında, sporcu Fatma Zehra KÖSE'nin Milli Takım Sporcularının Belirlenmesi ve Temsil Görevi Verilmesi Talimatının, Milli takım sporcularının görev ve sorumlulukları başlıklı 10.maddesi hükümlerine aykırı davranışlarda bulunduğu tespit edilmiştir.
Adı geçen eyleminden dolayı "idari tedbirli" olarak disiplin yönünden gerekli işlemlerin yapılması için Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir.