ÖNEMLİ DUYURU - Müsabakalarda Covid-19 Tedbirlerine Uyulması hk.

Bilindiği üzere, müsabaka talimatlarımızda Covid-19 pandemi sürecinde uyulması gereken kurallar ve alınması gereken tedbirler açık ve net bir şekilde belirtilmiştir. Ancak aşağıda maddeler halinde belirtilen tedbirlere ve uygulamalara sporcularımızın zaman zaman riayet etmediği görülmektedir. Müsabaka talimatlarında belirtilen tüm tedbirlere uyulması hepimizin sağlığı için çok büyük önem arz etmekte olup, aşağıda yeniden belirtilen kurallara uyulmasına azami dikkat edilmesi gerekmektedir. Dikkat etmeyenler hakkında "Talimatlara aykırı hareket" eyleminden gerekli disiplin işlemleri yapılacaktır.

 

İlgililere ilanen duyurulur.

 

*Katılımcıların en az 2 metrelik sosyal mesafeyi korumaları gerekmektedir. (Sporcuların ve antrenörlerin müsabaka alanındaki tüm beklemelerinde bu maddeye dikkat etmeleri gerekmektedir. Dikkat etmeyen sporcular uyarılacak, yine dikkat edilmediği görülürse gerekli işlem yapılacaktır.)

 

*Sporcuların maç ve ısınma süreleri hariç olmak üzere tüm müsabaka süresince tıbbi maske takması zorunludur. Maç süresi, pul maçları ve araları ile eleme maçlarını kapsamakta olup, bu sürelerin dışındaki tüm aralarda ve salon içindeki bekleme durumlarında maske takılması zorunludur.

 

*Antrenörlerin de tüm müsabaka süresince tıbbi maske takması zorunlu olup, sporcuya 1 metreden fazla yaklaşması durumunda siperlik kullanma zorunluluğu bulunmaktadır.