TOHM Değerlendirme Sonuçları

    Eskrim Federasyonu ve Spor Genel Müdürlüğümüz tarafından belirlenen kriterler uyarınca, Değerlendirme ve Seçim komisyonu tarafından başvurusu kabul edilen ve yapılan seçim çalışmaları neticesinde aşağıda isimleri yazılı sporcular Ankara TOHM'ne belirtilen statülerde kayıt hakkı elde etmişlerdir.

    Listede isimleri bulunan sporcular gerekli belgeleri tamamlayarak (Ek 2,3,4) ilan tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne teslim ederek kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

     Bu süre içerisinde mazeretsiz olarak merkezlere kayıt işlemlerini başlatmayan sporcular kayıt haklarını kaybederler.

 İlgililere ilanen duyurulur.

 İlan Tarihi 10.08.2018

Emirhan ÇİFTÇİ

Kastamonu

Kılıç

07.04.2002

Erkek

Yıldız

1

Yatılı

Hamza Yiğit ÜSEN

Samsun

Kılıç

27.05.2003

Erkek

Yıldız

25

Yatılı

Ali Sami YALDIZBAŞ

Ankara

Kılıç

30.11.2002

Erkek

Yıldız

8

Yatılı

Zeynep KURT

Ankara

Kılıç

01.02.2003

Kadın

Yıldız

7

Yatılı

Öykü Ece KARKACIOĞLU

Kastamonu

Kılıç

31.01.2002

Kadın

Yıldız

6

Yatılı

Bilgehan ŞAHLAN

Ankara

Kılıç

04.09.2003

Erkek

Yıldız

3

Gündüzlü

Uğur İŞLİER

Ankara

Kılıç

02.04.2002

Erkek

Yıldız

4

Gündüzlü

Evren Ayberk MUNİS

Ankara

Kılıç

25.09.2003

Erkek

Yıldız

7

Gündüzlü

Mehmet ONAY

Bursa

Kılıç

19.10.1999

Erkek

Genç

3

Gündüzlü

Muhammed Furkan KALENDER

Ankara

Kılıç

06.01.2003

Erkek

Yıldız

2

Gündüzlü

Doğa ACAR

Ankara

Kılıç

16.11.2000

Kadın

Genç

6

Gündüzlü

Selin ÖZKAN

Ankara

Kılıç

14.02.2002

Kadın

Yıldız

5

Gündüzlü

Sude AKSEL

Ankara

Kılıç

17.06.2004

Kadın

Yıldız

8

Gündüzlü

Mehmet Yiğit DİNÇSOY

Ankara

Kılıç

01.04.2004

Erkek

Yıldız

47

Gündüzlü

 

Ahmet Turgut TAFLAN

Ankara

Kılıç

07.02.2003

Erkek

Yıldız

11

Gündüzlü

 

Yağmur ERDAĞLI

Ankara

Kılıç

21.07.2004

Kadın

Yıldız

18

Gündüzlü

 

Damla ERDAĞLI

Ankara

Kılıç

21.07.2004

Kadın

Yıldız

15

Gündüzlü

 

Berfin Nur ÖZARSLAN

Ankara

Kılıç

11.02.2003

Kadın

Yıldız

14

Gündüzlü

 

Tuğçe Rana KAYA

Ankara

Kılıç

28.06.2004

Kadın

Yıldız

16

Gündüzlü

 

Eda Feride DEMİRHAN

Ankara

Flöre

01.01.2004

Kadın

Yıldız

2

Gündüzlü

 

Nazlı Ceren ALİOĞLU

Ankara

Flöre

06.01.2003

Kadın

Yıldız

1

Gündüzlü

 

Burak ÇUFADAR

Ankara

Flöre

28.06.2004

Erkek

Yıldız

10

Gündüzlü

 

Ahmet Tarık DEMİR

Ankara

Flöre

10.06.2003

Erkek

Yıldız

13

Gündüzlü

 

Engin KEÇELİ

Ankara

Flöre

12.08.2003

Erkek

Yıldız

18

Gündüzlü

 

                     

 

Gerekli Belgeler;

Sporcu Beyannamesi

Sporcu Kayıt Formu

Muvafakatname (18 yaşından küçük sporcular için zorunludur)

Taahhütname

Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü Hastanelerden)

TOHM Sağlık Muayene Formu

Öğrenim Belgesi

Okul Nakil Talep Dilekçesi / Yüksek Öğrenim (Sadece Nakil Yapacak Sporcular İçin)

Okul Nakil Talep Dilekçesi / İlköğretim, Ortaokul ve Liseler (Sadece Nakil Yapacak Sporcular İçin) 

TOHM Harçlık Taahhütname (2 Adet)

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2 Adet Vesikalık Fotoğraf

Okul nakil işlemleri bilgilendirme;

 

1- TOHM'a seçilmiş olan yükseköğrenim gören sporcuların mahallinde bulunan Yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam etme imkânı verilmesi ve aynı usulde TOHM'lardan ilişiği kesilen sporcuların kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarına dönüşlerinin sağlanması 24.12.2013 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında gerçekleştirilir.

2- YÖK Protokolü kapsamında yapılacak nakillerde sporcunun talebi esas alınır. Nakillerin sporcunun kayıtlı bulunduğu TOHM ilindeki bir üniversiteye yapılması zorunludur.

3- TOHM'a seçilmiş olan lise eğitimine devam eden yatılı sporcuların mahallindeki okullara nakilleri MEB mevzuatı kapsamında ilgili Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilir. Sporcuların kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra okul nakli için 1 ay içerisinde müracaat etmesi zorunludur.

Bu kapsamda; süresi içinde nakil başvurusunda bulunmayan veya naklini aldırmayan sporcuların merkezle ilişiği kesilir.

4- TOHM'a seçilmiş olan lise eğitimine devam eden gündüzlü sporcuların öğrenim gördükleri okulların merkeze uzak olması halinde merkeze yakın okullara sporcunun talebi ve TOHM Koordinatörlüğünün uygun görüşü ile nakilleri gerçekleştirilebilir.

5- Öğrenciler nakil taleplerini şahsi dilekçe ve öğrenci belgesi ile TOHM il koordinatörlüğüne yapmaları gerekmektedir. (Dilekçe örnekleri Ek-8, Ek-9)

 

Partner Sporcular;

 

1-13.08.2018 tarihinden itibaren Ankara TOHM'in deki çalışmalara partner olarak katılmak isteyen sporcular bu taleplerini nihalizgi@eskrim.org.tr adresine dilekçe ve ekte bulunan TOHM Partner Sporcu Taahhütnamesi ile birlikte başvurmaları gerekmektedir.

2-Partner sporcuların değerlendirmeleri ilgili branş antrenörleri tarafından yapılacak olup, partner sporcu olarak merkeze kabul edilenler federasyonumuz internet sayfasından duyurulacaktır.

3-Başvuru dilekçesinde sporcunun kendi ve bir üst kategorideki klasmanı, doğum tarihi ve adresinin bildirilmesi gerekmektedir.

4-Halen TOHM de partner olarak çalışan sporcularında yukarıda anlatıldığı şekilde başvuru yapması gerekmektedir. Bu sporcularda değerlendirmeye alınacak olup güncel TOHM Partner Sporcu listesi ilan edilecektir.

 Partner Sporcular İçin Son Başvuru Tarihi 31 Ağustos 2018         

Ek;

TOHM Partner Sporcu Taahhütnamesi