Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerine (TOHM) Sporcu Alımı

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerine (TOHM) Sporcu Alımı Yapılacaktır.

 

Ankara ilinde bulunan Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezine (TOHM) Kılıç branşında gündüzlü ve yatılı statüde sporcu alımı yapılacaktır.

 

TOHM' ne kabul edilecek sporcular, Eskrim Federasyonu ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen kriterler ve branş kotaları dahilinde başvuranlar arasından değerlendirme sonuçlarına göre TOHM Değerlendirme komisyonu kararı ile seçilecektir.

 

Seçim Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Şartları

 

1- Aşağıda belirtilen şartları taşıyan;

 

      1.1.Türkiye Eskrim Federasyonu Güncel Yıldızlar U17 klasmanında ilk sekiz (8. dâhil) içerisinde bulunan sporcular ile Yıldızlar U17 kategorisi sporcusu  olup Gençler U20 klasmanında ilk sekiz (8. dâhil) içerisinde bulunan sporcular,

 

      1.2.Madde 1.1.'e göre sporcuların alımından sonra Eskrim TOHM kontenjanı dolmamış ise bu kontenjanın %25 i aşağıdaki hükümlere göre alınacaktır.

 

Bu hükümler; Türkiye Eskrim Federasyonu Güncel Yıldızlar U17 klasmanında ilk sekiz ile otuz iki (9-32 dâhil) sırasında bulunan sporcular müracaat edeceklerdir. Bu sporcuların seçimi, seçim komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre yapılacaktır. Seçim komisyonu yapılacak başvurular neticesinde gerek görmesi halinde, bu madde kapsamında alınacak sporcuları Ankara Eryaman TOHM'de yapılacak olan çalışmalara davet edebilecek olup, sporcuların seçimi bu çalışmalardaki performanslarına göre seçim komisyonu tarafından yapılabilecektir.

 

      1.3.Madde 1/1.2 kapsamında başvuran sporcularda alt yaş sınırı on beş (15) olup, üst yaş sınırı yirmi bir (21) yaşından gün almamış olma şartı aranacaktır.

 

      1.4.Gündüzlü statüde açılan TOHM'lerine başvuru yapan sporcularda alt yaş sınırı on dört (14) olup, üst yaş sınırı yirmi bir (21) yaşından gün almamış olma                  şartı aranacaktır.

 

      1.5.Madde 1/1.2 kapsamında alım yapılacak sporcuları sayısı, başvuru sayısına göre, TOHM Seçim Komisyonu tarafından arttırılabilecektir.

 

2-Seçim komisyonu; Baş antrenör Valeriy SHTURBABIN, TOHM merkezde görevli ve yetkili antrenörler ile bir teknik kurul üyesinden oluşacaktır.

 

3-TOHM'ne kabul edilen sporcular sezon içerisindeki performanslarına, antrenmanlara katılımlarına, müsabaka katılımlarına, kamp içerisindeki tutum ve                davranışlarına göre TOHM değerlendirme komisyonunca değerlendirmeye alınarak eğitim öğretim durumlarına bakılmaksızın TOHM'den çıkarılabilecektir.

 

4-Sporcular okullarını, bağlı bulundukları TOHM'nin bulunduğu ile almaları ve spor yaşantılarını bu ilde devam ettirme şartı ile TOHM' a kayıtlarını yaptırabileceklerdir. Sporcuların okul kayıtları ile ilgili gerekli yardım yapılacaktır.

 

5-Gündüzlü olarak TOHM'ne kayıt talepleri, illerinde ikamet eden sporcular için değerlendirilecektir. İkameti başka ilde bulunanların gündüzlü statüde TOHM başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Sporcuların Uyması Gereken Kurallar

 

Sporcular, teknik kadro ve TOHM koordinatörüne karşı sorumlu olup, Olimpik Hazırlık Merkezlerinin Kuruluş, Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin Olimpik Hazırlık Merkezleri Uygulama Talimatı hükümlerine uymak zorundadır.

 

Yukarıdaki kriterlere ve şartlara uygun eskrime gönül vermiş, TOHM Projesinin bir parçası olmayı arzu eden, olimpik ruha sahip tüm sporcularımızın başvurularını bekliyoruz. Başvuruların; 20 Ocak 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar nihalizgi@eskrim.org.tr elektronik posta adresine ve aynı zamanda 0(312) 255 71 61 numaralı faksa gönderilmesi gerekmektedir.

 

Değerlendirme ve seçim komisyonu tarafından başvurusu kabul edilen ve TOHM'lerine kayıt hakkı elde eden yatılı ve gündüzlü sporcuların listesi 27 Ocak 2020 tarihinde Türkiye Eskrim Federasyonu resmi internet sayfasında ilan edilecektir.Listede isimleri bulunan sporcular gerekli belgeleri tamamlayarak, ilan tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teslim etmeleri ve kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde mazeretsiz olarak merkezlere kayıt işlemlerini başlatmayan sporcular kayıt haklarını kaybederler.

 

 

            İlgililere ilanen duyurulur.

 

            TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

 

Başvuru Formu İçin tıklayınız.